Estadístiques

Mostrant dades de l’any: 1996

# castell # total # desc. # carr. # int. desm. # intents % desc. % carr. % int. desm. % intents
1 2de5 3 3 0 0 0 100 % 0 % 0 % 0 %
2 2p4 5 5 0 0 0 100 % 0 % 0 % 0 %
3 3de6 12 7 2 2 1 58 % 17 % 17 % 8 %
4 4de6 7 5 0 0 2 71 % 0 % 0 % 29 %
5 4de6a 7 4 2 1 0 57 % 29 % 14 % 0 %
6 5de6 8 5 0 3 0 63 % 0 % 38 % 0 %
7 9de6 1 1 0 0 0 100 % 0 % 0 % 0 %
8 p4 7 7 0 0 0 100 % 0 % 0 % 0 %
9 p4cam 3 3 0 0 0 100 % 0 % 0 % 0 %
10 p4xs 7 5 1 1 0 71 % 14 % 14 % 0 %
TOTALS 60 45 5 7 3 75 % 8 % 12 % 5 %