La Tècnica i la Junta de la Colla

Tècnica de la Colla 2018
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El nou equip tècnic resta pendent de ser votat en assemblea.

Junta de la Colla 2018
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Presidència : Gemma Aristoy
Vicepresidència : Bernat Alonso
Secretaria: Víctor Biete i Isabel Pahissa
Tresoreria : Marc Llevat i Jordi Coromina
Comunicació : Víctor Biete i Francesc Olivares

Relacions públiques i contractació (+34 639 963 937) : Miquel Torregrossa i Marc Serra