Espai lúdic

A l’empara de l’àrea social dels Castellers de Sant Cugat (en endavant, Gausacs), representada per la vicepresidència social de l’entitat, es constitueix l’Equip lúdic com una eina social vehiculada des de la colla, la principal finalitat de la qual és garantir l’adequada atenció d’aquells nens i nenes vinculats de manera activa i contínua en l’activitat castellera dels Gausacs durant la participació dels seus pares, mares o tutors legals en aquesta.

L’Equip lúdic es crea com un equip de voluntaris format per castellers en actiu que, de manera altruista i sense veure afectada la seva activitat castellera personal, dediquen part del seu temps a l’atenció d’aquests nens i nenes durant aquelles activitats de la colla castellera, que, per la naturalesa de l’activitat, impedirien la participació dels seus pares, mares o tutors legals en aquesta, amb la dedicació, concentració i mesures de seguretat necessàries.

Els objectius d’aquest equip són de naturalesa social i respectaran en tot moment els aspectes tècnics i necessitats de l’Equip de canalla. La coordinació entre ambdós equips es duu a terme mitjançant els representants establerts per cadascun dels equips, amb la finalitat d’adequar al màxim les activitats organitzades per l’Equip lúdic a les necessitats i interessos d’ambdós equips.

Objectius de l’Equip lúdic:

 • Garantir la correcta atenció dels nens i nenes de la colla durant l’activitat castellera.
 • Fomentar la cohesió entre tots els nens i nenes actius en l’activitat castellera, amb independència de la naturalesa de la seva vinculació amb la colla.
 • Augmentar la seguretat durant les proves i actuacions.
 • Facilitar el treball de l’Equip tècnic, en general, i de l’Equip de canalla, en particular.

Qui pot participar en les activitats de l’Espai lúdic?

 • Aquells nens i nenes que estiguin en algún dels grups següents:
  • Canalla dels Gausacs
  • Participants a l’Escola de castellers dels Gausacs.
  • Fills i filles de Gausacs en actiu que participen en l’activitat castellera.
 • Independentment del paper que el menor tingui dins de la colla castellera, tots els participants de l’Espai lúdic han de:
  • Tenir com a mínim 4 anys d’edat.
  • Comptar, com a mínim, amb un pare, mare o tutor legal que l’acompanyi en l’activitat castellera.
  • Haver entregat la fitxa d’inscripció degudament omplerta i signada a l’Equip lúdic.
 • En principi no s’estableix un màxim d’edat per als participants de l’Espai lúdic, però s’entén que els participants deixen de ser-ho quan arriben a l’edat que es deixa de ser integrant de la canalla dels Gausacs.

Què es considera activitat castellera?

Es consideren com a castelleres les activitats següents:

 • L’interval de temps que duren els assajos regulars de dimarts i divendres. No es garanteix la presència de l’Equip lúdic als assajos extraordinaris.
 • L’interval de temps que duren les actuacions i “bolos”.
 • Els trajectes d’anada i tornada a una actuació (quan es facin amb la resta de la colla).

L’Equip lúdic es reserva la possibilitat d’organitzar activitats extracastelleres, com ara tallers o colònies. Aquestes activitats poden estar organitzades conjuntament amb l’Equip de canalla.

Quines són les responsabilitats de l’Equip lúdic?

L’Equip lúdic és una eina d’atenció col·lectiva dels nens i nenes, que organitza activitats per procurar la cohesió de la canalla, tot garantint la concentració i el silenci durant les proves. Per tant, no són responsabilitat de l’Equip les tasques d’atenció individualitzada prolongada dels nens i nenes, pròpies dels pares i mares o tutors legals.

 

Descarrega els objecius i el protocol

Espai lúdic - Objectius i protocol (228.7 KiB)

Descarrega el formulari d’inscripció

Espai lúdic - Butlleta inscripció (227.6 KiB)

Podeu fer arribar les vostres preguntes, propostes o comentaris als membres de l’Equip lúdic, directament a l’assaig o enviant-nos un correu electrònic a ludic@castellersdesantcugat.org.