ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 11/03/2017


Data: Dissabte, 11 de març de 2017
Hora: 16:30 h
Lloc: Local social

Ordre del dia:
1.   Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, si escau.
2.   Presentació de la composició dels equips de treball/comissions, que integren els diferents càrrecs de la Junta Directiva i Tècnica així com dels seus objectius
3.   Aprovació de la  Junta Directiva i Tècnica per aquest any 2017, si s’escau
4.   Aprovar sol·licitar la declaració d’utilitat pública de la colla.
5.   Aprovació si s’escau del pressupost de l’exercici del 2017, desglossat per comissions i/o equips de treball
6.   Torn obert de paraules

Categories: Noticies.

Deixa un comentari